Đồ gốm cổ : Nậm rượu 2 bầu vẽ phụng

Nậm rượu 2 bầu, đồ sành thời Minh vẽ phụng, cốt sành cứng, búng nhẹ vào nghe tiếng đanh chắc. Tình trạng bị sức tí miệng như hình chụp…
Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính bụng 9 cm.
Niên đại thời Minh.
Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sành Tàu.

 Đồ gốm cổ : Nậm rượu 2 bầu vẽ phụng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>