Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

Bát thời Minh vẽ tích tam hữu, men chàm xanh đẹp, hiệu đề 4 chữ. Tình trạng toàn lành, trôn bị nẩy một tí không đáng kể.
Kích thước chiều cao 6 cm, đường kính 12 cm.
Niên đại thời Minh.
Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sứ thời Minh.

 Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

 Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

 Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

 Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

 Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>