Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán

Vòng tay đồng mục thời Hán, có hoa văn, tình trạng toàn lành, màu ten đồng đẹp….
Kích thước đường kính rộng nhất 5,5 cm, bề ngang 2 cm.
Niên đại thời Hán….

 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán
 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán
 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác