Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán

Vòng tay đồng mục thời Hán, có hoa văn, tình trạng toàn lành, màu ten đồng đẹp….
Kích thước đường kính rộng nhất 5,5 cm, bề ngang 2 cm.
Niên đại thời Hán….

 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán
 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán
 Đồ đồng cổ : Vòng tay đồng thời Hán

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>