Đồ gốm cổ : Hũ thời Liêu có tai

Thông tin chi tiết
Niên đại: Thời Liêu – Kim.
Kích thước: Chiều cao 11  cm, đường kính 14,5 cm.
Tình trạng: gãy một quai gắng lại.

Hũ thời Liêu – Kim vẽ chàm đen trông lạ mắt….

 Đồ gốm cổ : Hũ thời Liêu có tai
 Đồ gốm cổ : Hũ thời Liêu có tai

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>