Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

Tẩu hút thuốc, đồ gốm thời Hán, hoa văn chạm tuyệt đẹp, tình trạng toàn lành.
Kích thước chiều dài 8,5 cm, cao 6 cm, đường kính 4,5 cm.
Niên đại thời Hán.
Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ gốm sâu tuổi.

 Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

 Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

 Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

 Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>