Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân

Bát thời Thanh vẽ 5 con lân, đồ thế kỷ 18. Tình trạng bị tóc 2 đường như hình chụp.
Kích thước chiều cao 8 cm, đường kính miệng 16 cm.
Niên đại thế kỷ 18.

 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân
 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân
 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân
 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân
 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân
 Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>