Đồ Sứ Cổ

Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa

Niên đại: Đầu thế kỳ 20. Kích thước: Chiều cao 38 cm. Tình trạng: bị dập thân và bị sửa tí miệng như hình chụp. Bình dáng củ tỏi vẽ rồng ẩn men huyết đĩa…

Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân

Bát thời Thanh vẽ 5 con lân, đồ thế kỷ 18. Tình trạng bị tóc 2 đường như hình chụp. Kích thước chiều cao 8 cm, đường kính miệng 16 cm. Niên đại thế kỷ 18.

Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy

Niên đại: Thế kỷ 19. Kích thước: Chiều cao 9,5 cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: miệng bị bịt đồng, trong lòng bị vài đường hẻ lò. Ang vẽ sơn thủy, nét vẽ nhuyễn và đẹp, thân toàn lành như hình chụp…

Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

Bát thời Minh vẽ tích tam hữu, men chàm xanh đẹp, hiệu đề 4 chữ. Tình trạng toàn lành, trôn bị nẩy một tí không đáng kể. Kích thước chiều cao 6 cm, đường kính 12 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sứ thời Minh.

Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ hoa dây

Bát thời Thanh, đồ thế kỷ 18 thời Khang Hy.  Màu men đẹp, thấu quang toàn phần mặc dù thành bát khá dầy, men hơi ngã sang màu xanh lơ nhẹ màu trứng diệt. Chàm tươi có màu xanh thẫm, sâu, để bát trong nhà nhìn chàm có màu xanh đen nhạt, khi ra ánh