Đồ gốm cổ : Hũ thời Hán đờm đẹp

Niên đại: Thời Hán.
Kích thước: Chiều cao 10  cm, đường kính 14 cm.
Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm.

Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp…

 Đồ gốm cổ : Hũ thời Hán đờm đẹp
 Đồ gốm cổ : Hũ thời Hán đờm đẹp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>