Đồ Gốm Cổ

Đồ gốm cổ : Hũ thời Hán đờm đẹp

Niên đại: Thời Hán. Kích thước: Chiều cao 10  cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm. Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp…

Đồ gốm cổ : Hũ thời Liêu có tai

Thông tin chi tiết Niên đại: Thời Liêu – Kim. Kích thước: Chiều cao 11  cm, đường kính 14,5 cm. Tình trạng: gãy một quai gắng lại. Hũ thời Liêu – Kim vẽ chàm đen trông lạ mắt….

Đồ gốm cổ : Thủy chì nhỏ thời Trần

Thủy chì nhỏ thời Trần, dáng đẹp, tình trạng toàn lành, men cê, bị dính lò và bị mất tí men miệng như hình chụp. Kích thước chiều cao 4,5 cm, đường kính 7,5 cm. Niên đại thời Trần.

Đồ gốm cổ : Nậm rượu 2 bầu vẽ phụng

Nậm rượu 2 bầu, đồ sành thời Minh vẽ phụng, cốt sành cứng, búng nhẹ vào nghe tiếng đanh chắc. Tình trạng bị sức tí miệng như hình chụp… Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính bụng 9 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sành

Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

Tẩu hút thuốc, đồ gốm thời Hán, hoa văn chạm tuyệt đẹp, tình trạng toàn lành. Kích thước chiều dài 8,5 cm, cao 6 cm, đường kính 4,5 cm. Niên đại thời Hán. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ gốm sâu tuổi.