Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy

Niên đại: Thế kỷ 19.
Kích thước: Chiều cao 9,5 cm, đường kính 14 cm.
Tình trạng: miệng bị bịt đồng, trong lòng bị vài đường hẻ lò.

Ang vẽ sơn thủy, nét vẽ nhuyễn và đẹp, thân toàn lành như hình chụp…

 Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy
 Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy
 Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>