Đồ đồng cổ : Con dao chữ T đồ đồng thời Đông Sơn

Con dao chữ T, đồ đồng thời Đông Sơn, đồ vớt sông, tình trạng còn khá đẹp.
Chiều dài 18,5 cm.
Niên đại thời Đông Sơn.

 Đồ đồng cổ : Con dao chữ T đồ đồng thời Đông Sơn

Cùng Danh Mục: