web đồ cổ

Đồ gốm cổ : Hũ thời Hán đờm đẹp

Niên đại: Thời Hán. Kích thước: Chiều cao 10  cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: bị sức miệng, tóc một đường 4,5 cm. Hũ thời Hán, đờm chảy thành rảnh trông rất đẹp…

Đồ gốm cổ : Hũ thời Liêu có tai

Thông tin chi tiết Niên đại: Thời Liêu – Kim. Kích thước: Chiều cao 11  cm, đường kính 14,5 cm. Tình trạng: gãy một quai gắng lại. Hũ thời Liêu – Kim vẽ chàm đen trông lạ mắt….

Đồ gốm cổ : Thủy chì nhỏ thời Trần

Thủy chì nhỏ thời Trần, dáng đẹp, tình trạng toàn lành, men cê, bị dính lò và bị mất tí men miệng như hình chụp. Kích thước chiều cao 4,5 cm, đường kính 7,5 cm. Niên đại thời Trần.

Đồ gốm cổ : Nậm rượu 2 bầu vẽ phụng

Nậm rượu 2 bầu, đồ sành thời Minh vẽ phụng, cốt sành cứng, búng nhẹ vào nghe tiếng đanh chắc. Tình trạng bị sức tí miệng như hình chụp… Kích thước chiều cao 14 cm, đường kính bụng 9 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sành

Đồ gốm cổ : Tẩu hút thuốc gốm thời Hán

Tẩu hút thuốc, đồ gốm thời Hán, hoa văn chạm tuyệt đẹp, tình trạng toàn lành. Kích thước chiều dài 8,5 cm, cao 6 cm, đường kính 4,5 cm. Niên đại thời Hán. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ gốm sâu tuổi.

Đồ sứ cổ : Bình dáng củ tỏi huyết đĩa

Niên đại: Đầu thế kỳ 20. Kích thước: Chiều cao 38 cm. Tình trạng: bị dập thân và bị sửa tí miệng như hình chụp. Bình dáng củ tỏi vẽ rồng ẩn men huyết đĩa…

Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ 5 con lân

Bát thời Thanh vẽ 5 con lân, đồ thế kỷ 18. Tình trạng bị tóc 2 đường như hình chụp. Kích thước chiều cao 8 cm, đường kính miệng 16 cm. Niên đại thế kỷ 18.

Đồ sứ cổ : Ang vẽ sơn thủy

Niên đại: Thế kỷ 19. Kích thước: Chiều cao 9,5 cm, đường kính 14 cm. Tình trạng: miệng bị bịt đồng, trong lòng bị vài đường hẻ lò. Ang vẽ sơn thủy, nét vẽ nhuyễn và đẹp, thân toàn lành như hình chụp…

Đồ sứ cổ : Bát thời Minh vẽ tích tam hữu

Bát thời Minh vẽ tích tam hữu, men chàm xanh đẹp, hiệu đề 4 chữ. Tình trạng toàn lành, trôn bị nẩy một tí không đáng kể. Kích thước chiều cao 6 cm, đường kính 12 cm. Niên đại thời Minh. Thích hợp cho các nhà sưu tập yêu thích đồ sứ thời Minh.