Sản Phẩm Đồ Cổ

Đồ sứ cổ : Bát thời Thanh vẽ hoa dây

Bát thời Thanh, đồ thế kỷ 18 thời Khang Hy.  Màu men đẹp, thấu quang toàn phần mặc dù thành bát khá dầy, men hơi ngã sang màu xanh lơ nhẹ màu trứng diệt. Chàm tươi có màu xanh thẫm, sâu, để bát trong nhà nhìn chàm có màu xanh đen nhạt, khi ra ánh